کتاب سکه های ماشینی قاجار

نشانه نیوز

فرماندار کرمان گفت: تعداد شعب اخذ رأی در شهر کرمان افزایش یافت. به گزارش نشانه نیوز، محمدعلی توحیدی فرماندار کرمان در در جمع اعضای ستاد انتخابات و معینهای انتخابات شهرستات کرمان گفت : کارهای هر ۳۰ شعبه اخذ رای در کرمان به یک معین که از کارکنان فرمان