کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار نشانه نیوز - صفحه 1

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون اطلاعات جامعی در خصوص واحدهای مسکونی، اینکه از چه زمانی پروانه ساخت شان تمام شده و با چه فاصله زمانی مشمول مالیات می شوند وجود ندارد اخذ مالیات از خانه های خالی معطل مانده است. به گزارش نشانه نیوز؛ محمدرضا پورا