خرید کتاب سکه طلا

اخبار بانک شهر - صفحه 1

ضرورت حمایت همه جانبه از بانک شهر برای ارتقای شهرها شهردار تبریز با تاکید بر اهمیت بانک شهر به عنوان یک بانک اختصاصی برای کلانشهرها و شهرهای کشور گفت: هدف تاسیس بانک شهر هدف مقدسی بوده است تا در رابطه با مسائل شهری و در حوزه بانکی خدما