خرید کتاب سکه طلا

اخبار بانک پاسارگاد - صفحه 1

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش کامران باژان مدیر گروه بین المللی مهندسی و مدیریت باژان و همکاران در خصوص نگاهی اجمالی به شاخص های اقتصاد مقاومتی سخنرانی کرد. همچنین هادی احمدی رییس کارگروه مالی انجمن مدیریت ایران مطالبی را در خ