خرید سکه کلکسیونی

اخبار بانک پاسارگاد - صفحه 1

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این امکانات عبارتند از؛ افزودن شرح در انتقال وجه کارت به کارت، امکان پرداخت قبض گروهی، استعلام اطلاعات صادر کننده قبض، امکان دریافت ده گردش آخر کارت، امکان پرداخت قبض با سپرده، انتقال وجه مستمر داخل بانکی و ب