خرید سکه کلکسیونی

اخبار ماهنامه شبکه - صفحه 1

در حالی که شاهد رونمایی و تست شبکه و محصولات 5G هستیم؛ هنوز بدنه این صنعت نتوانسته است روی یک استاندارد و مشخصات خاص به توافق برسد. اما موسسه ITU پیش‌نویسی از مشخصات 5G اعلام کرد.رسیدن به یک مشخصات و استاندارد مشترک مهم‌ترین مسئله این روزهای 5G و توسعه‌ده