خرید سکه کلکسیونی

اخبار آی تی اس ان - صفحه 1

بیگ بنگ: بعد از دهه ها اسکن بی ثمر آسمان برای دریافت پیام فرازمینی ها، دانشمندان تصمیم گرفته اند خودشان پیش قدم شوند: اول ما بگوییم “سلام”!

تصویری از منطقۀ تشکیل ستاره و سیاره در سحابی کارینا به گزارش بیگ بنگ، مرکزی در سانفرانسیسکو به اس