جشنواره نوروزی

اخبار آی سی تی پرس - صفحه 1

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، با وجود نقش و اهمیت فراوان مقوله امنیت، به نظر می رسد هنوز آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد و علیرغم توصیه شرکت های امنیتی و متخصصین، این مسئله همچنان مورد غفلت واقع می شود. شرکت گوگل به تازگی در آخرین گزار