کتاب سکه های ماشینی قاجار

آی سی تی پرس

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، رسول سراییان امروز در مراسم بهره برداری مرحله نخست اتصال فیبر نوری به منازل با اشاره به دسترسی به فیبر نوری به عنوان نقطه حیاتی توسعه ICT، اظهار کرد: گزارش بانک جهانی نشان می دهد GDP دنیا از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ تغییر اساسی کرد