خرید کتاب سکه طلا

اخبار آی سی تی پرس - صفحه 1

برای این منظور شرکت همراه مکانیک دو مرحله را در دستور کار دارد: اول: خدمت کارشناسی خودرو، که تمام شرایط و ویژگی های خودرو را به صورت کامل استخراج کرده و ضمن مشخص کردن کیلومتر واقعی خودرو، قطعات رنگ شده و تعویض شده از بدنه خودرو را به صورت دقیق مشخص کند