خرید سکه کلکسیونی

ایستنا

مالکان خودروهای مرسدس بنز از این پس می توانند با این خودروها صحبت کرده و دستورات صوتی مختلفی را خطاب به آنها صادر کنند. این تحول ناشی از افزودن قابلیت های دستیارهای صوتی تولیدی گوگل و الکسا به خودروهای بنز است. به عنوان مثال به این شیوه می