خرید کتاب سکه طلا

اخبار بهار نیوز - صفحه 1

گروه سیاسی: دلسوزی‌های موردی و کلی هاشمی برای مردم و نظام مهم‌ترین ویژگی هاشمی در زمان حیاتش بود و وقت‌شناسی و درک زمان، او را از دیگر شخصیت‌های کشور متمایز می‌کرد. سیدمهدی طباطبایی - استاد اخلاق و عضو جامعه روحانیت مبارز - در روزنامه «اعتماد&raq