کتاب سکه های ماشینی قاجار

سخت افزار

لپ تاپ ها به دلیل بهبود پرفورمنس سخت افزارها در 3 پلتفرم گذشته، کاهش وزن و افزایش کارایی در بازی های روز، این روزها مورد توجه کاربران بسیاری قرار گرفته اند. از جمله این کاربران می توان به گیمر و کاربران نرم افزارهای تخصصی در ایران اشاره کرد. با توجه به