خرید سکه کلکسیونی

اخبار ایران خبر - صفحه 1

رئیس جمهور منتخب آمریکا در اوج تلاش برای انتخاب وزرای کابینه و مشاوران خود، با چهرۀ "اصلی" خود در یک جشن تغییر چهره حضور یافت!به گزارش ایران خبر، ترامپ که انتظار می رود برای انتخاب وزرای کابینه و مشاوران خود، روزهای پرکاری را پشت سر بگذارد، با حضور در جشن