جشنواره نوروزی

اخبار ایران خبر - صفحه 1

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که میزان محبوبیت «دونالد ترامپ» به 37 درصد کاهش یافته است و 60 درصد مردم آمریکا معتقدند ترامپ فریبکار است. به گزارش ایران خبر، طبق نظرسنجی دانشگاه «کوئینیاپیاک»، میزان مح