خرید سکه کلکسیونی

اخبار ماین نیوز - صفحه 1

گروه صنایع معدنی >فولاد - در شرایطی که چین گفته است ظرفیت تولید فولاد خود را کاهش خواهد داد ، بررسی های آماری نشان می دهد که شمار زیادی از کشورها با بدبینی به چین ، همچنان بر روی واردات فولاد چین تعرفه های سنگین وضع کرده و بازرسی های گسترده ای انجام داده