خرید سکه کلکسیونی

ماین نیوز

گروه صنایع معدنی >فولاد - روز گذشته،شماری از بازنشستگان فولاد کشور مقابل صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کردند. به گزارش ماین نیوز، روز گذشته یکشنبه (سوم اردیبهشت ماه) شماری از بازنشستگان صنعت فولاد کشور مقابل ساختمان صندوق