جشنواره نوروزی

اخبار ماین نیوز - صفحه 1

گروه صنایع معدنی >فولاد - معاون وزیر صنعت گفت: تولید فولاد افزایش پیدا کرده و مهمترین هدف ما در آینده به صفر رساندن خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی در حوزه صنایع معدنی است.به گزارش ماین نیوز، مطالعات کلان در رابطه با فولاد از سال 1382 در کشور