جشنواره نوروزی

اخبار خبرگزاری کتاب - صفحه 1

امیرحسین خورشیدفر، نویسنده و روزنامه‌نگار به زودی یک رمان ترجمه و تالیفی و یک مجموعه داستان را توسط سه نشر مختلف وارد بازار نشر خواهد کرد. امیرحسین خورشیدفرامیرحسین خورشیدفر در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اظهار