کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار موسیقی ایرانیان - صفحه 1

گروه موسیقی «دال» در آخرین ماه زمستان قطعه موسیقایی «فصل آخر» را در فضای مجازی منتشر کرد. به گزارش سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان»، گروه موسیقی «دال» قطعه موسیقایی «فصل آخر» را با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشا