کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار یک پزشک - صفحه 1

امروز سالگرد تولد فرانسوا تروفو -از کارگردان‌های بزرگ پیشروی موج نوی فرانسه- است که ما بیشتر او را به خاطر فیلم چهارصد ضربه می‌شناسیم. به این مناسبت می‌خواهم متن نامه‌ای از او را برایتان منتشر کنم که یک خاطره بسیار جالب در آن نقل م