خرید سکه کلکسیونی

اخبار ایتنا - صفحه 1

ایتنا - آژانس امنیت ملی آمریکا هر دو دیقه یک بار مکالمات مسافران هوایی را در ارتفاع 10 هزار فوتی شنود می‌کند. سال هاست آژانس امنیت ملی آمریکا تلفن مسافران در هواپیما حین پرواز را شنود می کند. به گز