خرید کتاب سکه طلا

اخبار مرکز اسناد انقلاب - صفحه 1

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ خون های شهیدان قندچی، بزرگ نیا و رضوی در 16 آذر 1332 در دانشکده فنی دانشگاه تهران به نمادی از "استکبارستیزی" دانشجویان در طول تاریخ تبدیل شد