خرید کتاب سکه طلا

اخبار مرکز اسناد انقلاب - صفحه 1

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کتاب "بیداری اسلامی در بحرین" به منظور تبیین نهضت بیداری مردم بحرین٬ ریشه ها و پیامدها توسط سیدرضی