خرید کتاب سکه طلا

ارانیکو

چکیده: مدیر شدن هر فردی برای اولین‌بار برای او برد بزرگی محسوب می‌شود و نشانه آن است که در گذشته توانسته به نحو مطلوبی عمل کند. با این همه، مدیران تازه کار باید به این نکته مهم و کلیدی نیز توجه داشته باشن