جشنواره نوروزی

اخبار ارانیکو - صفحه 1

چکیده: مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه کشت دانه‌های روغنی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید داخلی است. به نقل از وزارت جهاد کشاو