خرید کتاب سکه طلا

اخبار عصر امروز - صفحه 1

دولت با به خدمت گرفتن طیفی از مراکز دولتی درصدد برگزاری «کنفرانس ملی برجام» ‌است. به گزارش عصر امروز براساس آگهی منتشره در مطبوعات، نهادهای زیر در برپایی کنفرانس مذکور مشارکت دارند؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت امو