خرید سکه کلکسیونی

عصر امروز

به گزارش سرویس تاریخ و حماسه عصر امروز امشب شب مبعث شخصیتی است که خداوند متعال در سوره مبارکه انبیاء سیمای وی را برای جهانیان با این فراز نمایان ساخته است وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمینَ « ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم.»