خرید سکه کلکسیونی

اخبار دانشجو - صفحه 1

محمود دهقانی، اقتصاددان گفت: دولت در سه سال ۳۰ میلیارد #دلار از چین کالا وارد کرد، این " مایه شرمساری" است! وی ادامه داد: نقدینگی در دولت روحانی بیش از ۲ برابر دول