خرید کتاب سکه طلا

اخبار دانشجو - صفحه 1

ایران با رکود تورمی سوغات دولت یازدهم، با این شیوه تعیین مالیات و فرارمالیاتی گسترده طبقه مرفه دست اغنیا در جیب فقراست. این مساله کشور را از اصلی ترین اهداف خود یعنی رونق تولید ملی، کاهش نر