جشنواره نوروزی

اخبار زومیت - صفحه 1

صبح امروز اولین مرحله از فصل ۲۰۱۷ مسابقات فرمول یک برگزار شد و فراری پس از ۲ سال مجدد بر سکوی نخست ایستاد.فصل ۲۰۱۷ مسابقات فرمول یک با تغییرات گسترده ای در خودروها و قوانین مسابقات، امروز در شهر ملبورن استرالیا آغاز شد. با توجه به تغییرات گسترده ی خودروها