کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار فریادگر - صفحه 1

رییس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران گفت: براساس آمار و اطلاعات موجود، سالانه هفت میلیارد تومان صرف خرید پوشاک در کشور می‌شود که بیش از نیمی از آن یعنی معادل سه یا چهار میلیارد تومان قاچاق است. رییس هیئت مدیره انجمن نساجی ایران گفت: براساس آمار و اطلاعا