خرید کتاب سکه طلا

اخبار سالمانه - صفحه 1

سلامانه : کارشناسان در مطالعات مختلف به بررسی این موضوع پرداختند که چه نوع روش تربیتی والدین بیشتر کودکان را به دروغ گفتن ترغیب می کند. به گزارش ایسنا، تمامی کودکان در برخی مواقع دروغ می گویند. در حقیقت زمانیکه کودک توانایی را پیدا می کند تا م