خرید کتاب سکه طلا

سالمانه

سلامانه : مطالعه جدید نشان می دهد توت فرنگی با کاهش روند رشد تومور، با سرطان پستان مقابله می کند. به گزارش مهر، تیمی از محققان نشان دادند عصاره توت فرنگی موجب توقف گسترش سلول های سرطان پستان رشدیافته در لابراتوار شد، حتی زمانیکه سلول های سرطان