خرید کتاب سکه طلا

اخبار الف - صفحه 1

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تکذیب دریافت میلیون ها دلار کمک از سازمان ملل، از شکایت این معاونت نسبت به مطرح کنندگان این ادعا خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده، این معاونت مراتب اعلام شکایت و پیگرد قانون