خرید کتاب سکه طلا

اخبار الف - صفحه 1

تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به افزایش ۵۰۰ تومانی هر کیلوگرم تخم مرغ در روزهای گذشته نوشت: قیمت هرشانه تخم مرغ ۲ کیلوگرمی به ۱۰ هزار تومان و مرغ به ۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. مهدی یوسف خانی اظهار کرد: هر کیوگرم مرغ ام