خرید کتاب سکه طلا

اخبار بی باک نیوز - صفحه 1

سرویس سلامت و پزشکی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین: التهاب مثانه چیست؟ التهاب مثانه را سیستیت (Cystitis) گویند. گر چه اغلب التهاب مثانه را معادل عفونت مثانه تلقی می کنند ولی این حالت شامل وضعیت تحریک شده غیرعفونی مثانه به وسیله مواد محرک خصوصاً در خان