خرید کتاب سکه طلا

اخبار وکیل ملت - صفحه 1

وکیل ملت: «آقای اکبری جواب آزمایش‌تان منفی است.» همین جمله کوتاه کافی است که پسر جوان آرام بگیرد. استرس را می‌شد پیش از اعلام جواب آزمایش در چهره‌اش دید. نامش