خرید کتاب سکه طلا

اخبار وکیل ملت - صفحه 1

وکیل ملت: اهالی روستای بلوچی کائوله تانزانیا بر ایرانی بودنشان تأکید دارند و خود را از نوادگان سربازان بلوچی می دانند که عمانی ها در قرن 18 آنها را دراین منطقه