خرید سکه کلکسیونی

اخبار وکیل ملت - صفحه 1

وکیل ملت: وحید امیری پس از گلزنی به ماشین سازی تبریز به سمت رامین رضائیان رفت و با تمیز کردن کفش وی بابت ارسال زیبایش تشکر کرد.