خرید سکه کلکسیونی

اخبار روز نو - صفحه 1

روز نو : یک سهامدار حقیقی در نامه ای خطاب به بورس 24 از عدم پرداختن این رسانه به وضعیت هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین شرکت حاضر در بازار سهام و بازدهی منفی قابل توجه این شرکت انتقاد کرد.در نامه این حقیقی آمده است:آیا خبر دارید از زمان عرضه اولیه هل