خرید کتاب سکه طلا

اخبار اتاق خبر - صفحه 1

یکی از خطرناک ترین پدیده های طبیعی دنیا بین برج باردن و کلیسای بولتون در یورکشایر انگلستان نیز قرار گرفته است . این نهر کوهستانی که دارای ظاهری فریبنده می باشد ، تنها ۶ فوت عرض دارد و با نام استراید یا بولتون استارید نیز شناخته می شود . اما زیر ا