خرید سکه کلکسیونی

اخبار شعار سال - صفحه 1

فقر مساله ای است که همیشه دامن‌گیر زنان بوده به‌طوری‌که زنان همیشه نسبت به مردان بیشتر در معرض فقر قرار داشته‌اند، ثروت و منابع جامعه همواره در تملک مردان بوده و درصد مالکیت زنان همواره ناچیز بوده است به‌عنوان‌مثال در مناطق روستایی زنان باآنکه سهم عمده‌ای