خرید کتاب سکه طلا

اخبار آخرین نیوز - صفحه 1

درست مثل برج میلاد تهران، برج ایفل در پاریس هم تبدیل به شاخصی برای اندازه‌گیری آلودگی هوا شده است. این روزها که برج ایفل ساعت به ساعت در میان دود سمی خاکستری و قهوه‌ای‌رنگی که شهر را در بر گرفته، کم‌رن