خرید کتاب سکه طلا

اخبار خبرگزاری صدا و سیما - صفحه 1

چکیده مطلب:- وجود ولنگاری و بی اهتمامی فرهنگی در کشور نشان می دهد که نگاه اولویتی به بخش فرهنگ در جامعه وجود ندارد. - منظور رهبر معظم انقلاب از ولنگاری فرهنگی، بی قیدی، بی خیالی و غفلت و بی توجهی افراد و سازمان های مسئول کشور به مسئله مهم فرهنگ ا