خرید سکه کلکسیونی

تهران نیوز

شنیده ها از توافق پنهانی مدافع تیم فوتبال استقلال با زردپوشان اصفهانی حکایت دارد.به گزارش تهران نیوز ، ازما نشنیده بگیرید اما مجید حسینی مدافع جوان و پدیده استقلالی ها با سپاهان اصفهان به توفق رسیده که فصل بعد را دراین تیم توپ بزند. قرارداد این بازیکن که