خرید سکه کلکسیونی

اخبار تهران نیوز - صفحه 1

رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای شهر تهران اظهار داشت: نگرش ترحم محورانه به حق مدرانه باید تغییر کند و خواسته معلولان نگاه ترحم آمیز و حل یک مشکل با دیده ی ترحم نیست بلکه اجرای حقوق وضع شده درخصوص آنهاست.