خرید کتاب سکه طلا

پارس نیوز

Print جوانی را ببینید که در ارتفاعات یک پیست اسکی با جان خود بازی کرد. به گزارش پارس نیوز، این جوان در ارتفاعات پیت اسکی له آرک تصمیم گرفت با جان خود روی طنابی با بندی به پهنای 2 سانتی