جشنواره نوروزی

اخبار روضه نیوز - صفحه 1

رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره از جامعه مداحان مطالباتی داشته اند. به گزارش روضه نیوز ؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلف همواره از جامعه مداحان مطالباتی داشته اند. این مطالبات بصورت تصویر نوشت توسط روضه نیوز تهیه شده که شما می توانید هر روز در دو