خرید کتاب سکه طلا

اخبار روزنامه شهروند - صفحه 1

شهروند| علی باقرزاده متخلص به «بقا»، از شاعران نامدار و پیشکسوت استان خراسان عصر روز پنجشنبه دار فانی را وداع گفت. اشعار او درقالب جرایدی مثل یغما، وجید، مشکوه و مجله فرهن