خرید کتاب سکه طلا

رویداد24

محمد متوسلانی همسر میهن بهرامی با اعلام این خبر گفت: ایشان در تابستان سال گذشته به صورت ناگهانی متوجه سرطان ریه شدند. همان زمان پزشکان گفتند او عارضه قلبی هم دارد. رویداد۲۴- محمد متوسلانی همسر میهن بهرامی با اعلام این خبر گفت: ایشان در تابستان سال گذشت