کتاب سکه های ماشینی قاجار

رویداد24

فرشید اسماعیلی با کم تجربگی مقابل العین اخراج شد. رویداد۲۴-قضاوت ضعیف داور چینی دیدار استقلال-العین به عقیده خیلی ها تاوان سنگینی برای نماینده کشورمان داشت. اخراج اشتباه فرشید اسماعیلی در دقیقه 85 کار استقلال را در بازی برگشت سخت خواهد کرد چون این تیم ا