خرید سکه کلکسیونی

اخبار جوان ایرانی - صفحه 1

سرویس هنر جوان ایرانی؛ بخش موسیقی: با حضور کیوان ساکت؛مراسم پاسداشت مقام هنری «بیوک آقا شکورزاده» برگزار شد مراسم پاسداشت مقام هنری «بیوک آقا شکورزاده»- نوازنده برجسته تار با حضور کیوان ساکت و تجلیل از این آهنگساز و نوازنده تار در مراغه برگزارشد و در پا