جشنواره نوروزی

اخبار جوان ایرانی - صفحه 1

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام: مصرف روزانه سبزیجات ضامن سلامتی شخص می باشد. مصرف سبزیجات از بروز بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی، دیابت، سرطان و چاقی پیشگیری می نماید. مقدار سبزیجات مورد نیاز بدن با توجه به هرم راهنمایی غذایی به طور