کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار حقوق نیوز - صفحه 1

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از رکنا ، امروزه با افزایش جرم وجنایت در جوامع مختلف، افراد بسیاری در زندان ها به سر می برند. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند، اجتماع مجرمان در کنار هم، کار اشتباهی است و آنان در زندان با جرم های سنگین ت