خرید کتاب سکه طلا

معماری آنلاین

مصاحبه‌کننده: جولیا اینگالز مترجم: شکوفه غفاری استیون هال،  در ۳۴ سالگی بدون هیچ پروژه‌ی تمام‌شده‌ای و تنها براساس قوت نوشته‌هایش [در مجله] پمفلت آرکیتکچر، مدت تدریس پیشینش در دانشگاه سیراکیوز و دانشگاه پنسیلوانیا، و شرکتش در مسابقات، برای تدری