جشنواره نوروزی

اخبار معماری آنلاین - صفحه 1

مسیرهای زیارتی موسوم به «کومانو کودو» در شبه جزیره کی در ژاپن به معابد و زیارتگاه های زیادی منتهی می شود. درباره ژاپن ژاپن جزیره ای در شرق آسیاست جمعیت ژاپن بیش از ۱۲۷ میلیون نفر است مساحت خشکی در ژاپن کمتر از ۳۷۸ متر مربع است واحد پول ژاپن «