جشنواره نوروزی

اخبار خراسان - صفحه 1

فارس- مدیرکل صادرات معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی کشور از برپایی 7 هزار غرفه صنایع دستی در نوروز 96 در سراسرکشورو در 31 استان کشور خبر داد. پویا محمودیان افزود: «بازارچه های نوروزی با هدف حمایت از هنرم