کتاب سکه های ماشینی قاجار

خراسان

رئیس مجلس گفت: کارگروهی به منظور پیگیری وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور تشکیل می شود. به گزارش فارس، علی لاریجانی در آغاز نشست علنی درباره تأخیر دو ساعته آغاز نشست گفت: وزیر کار در نشست غیرعلنی دیروز مجلس گزارشی