کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار ای سینما - صفحه 1

پس از انتشار حرف های مسعود فراستی در جلسه با اعضای کمیته هنر کمیسیون فرهنگی مجلس، واکنش های مختلفی از سوی سینماگران و اهالی رسانه به این جلسه ابراز شد. از سوی دیگر اظهار نظر صادق طباطبایی نژاد درباره این که قرار است فیلم «گشت 2» پیش از اکران ت