جشنواره نوروزی

اخبار آس پرس - صفحه 1

بازیکنان استقلال علاوه بر اینکه دیروز تمرین نکردند، علیه عضو هیات مدیره این تیم هم شعار دادند. به گزارش در حالی که استقلالی ها قرار بود روز پنجشنبه یک جلسه تمرینی را در زمین شماره ۲ آزادی پرداخت کنند به دلیل پرداخت نشدن مطالبات مالی شان حاضر به این کا