خرید کتاب سکه طلا

اخبار اکونومیست - صفحه 1

در ضمیر باطنی انسان تعلق خاطر و گرایشی عمیق به حضور در طبیعت وجود دارد، گرایشی پر مفهوم که از نسل گذشته به وی منتقل شده است و آغاز جنب و جوش نیاکانش را به او یادآور می شود. ایران اکونومیست - چراگاهها و زمین های زراعتی برای انسان سر چشمه اولین حیات و