جشنواره نوروزی

اخبار اصلاحات نیوز - صفحه 1

به گزارش اصلاحات نیوز؛ مسئول دفتر ماهنامه دنیای تصویر با تایید این مطلب افزود: عصر امروز علی معلم در دفتر مجله بوده است که ناگهان سکته کرده و فوت می‌کند.