جشنواره نوروزی

اخبار سینما سینما - صفحه 1

«هفت و پنج دقیقه» دغدغه مهم و بسیار سختی از نظر پرداخت سینمایی دارد. سینماسینما، محمد تقی‌زاده: اولین نکته مهم در مورد فیلم «هفت و پنج دقیقه» سال ساخت و سال اکرانش است. فیلم در سال ۸۷ به‌عنوان اولین پروژه خارج از کش