کتاب سکه های ماشینی قاجار

شما نیوز

دختر دونالد ترامپ توانسته است شهرت زیادی در میان مردم چین بدست آورد. به گزارش شما نیوز: شاید "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا در کشور خود هم محبوبیت نداشته باشد؛ اما "ایوانکا ترامپ"، دختر وی در کشور چین طرفداران زیادی را به سمت خود جذب کرده است. ی